Eye2israel

Eye 2 Israel – מסבירים צעירים

 

התוכנית Eye 2 Israel – מסבירים צעירים הינה תוכנית המכשירה בני נוער להיות שגרירים ברחבי הרשת

האינטרנטית תוך פיתח כישורי מנהיגות, לימוד על תחום הדיפלומטיה הציבורית והתנסות מעשית בהסברה

מקוונת. בכך, ליצור קשרים אישיים עם בני נוער מרחבי העולם ולשפר את תדמיתה של מדינת ישראל

בעולם!

 

 

יום פעילות – חמישי 18:00-20:00

רכזת משלחות – שני טל
052-6326253
סטודנטית שנה שלישית לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי, בוגרת תכנית ׳עמיתי דילר׳, רכזת תכנית ההסברה ׳Eye2Israel׳ ואחראית משלחות במועדון.

הכוכב השמיני הרצליה