תכנית ניר

תכנית ניר

כיתות ט׳-יב׳ | יום ה' | 18:00-19:30

אקטיביסטים ואקטיביסטיות! הצטרפו לעשייה חברתית משמעותית ושיח פתוח שבכוחם לעצב את ״המשחק החברתי״ שלנו. האם אנו בחרנו את הזהות שלנו או שהיא מוכתבת לנו? מה הופך אותי לעצמי? בתכנית ניר נלמד, נחווה, ניצור ונעצב פרויקט שיקרא לשוויון, סובלנות, סולידריות חברתית וחופש.

איך החברים שלי רואים אותי? מתי עצרנו לדבר על אתניות, זהות, מיניות ומגדר? בואו לשנות!

לפרטים:
דניאל: 052-6381616
נטע: 052-9277004‬

הכוכב השמיני הרצליה