משלחות לחו״ל

המשלחת למחנה קיץ ברוסיה

משלחת לברלין

הכוכב השמיני הרצליה