מוזיקאים צעירים

מוזיקאים צעירים

כיתות י'-יא'

בהתאם לזמן שייקבע ע"י המורה והתלמיד יחד

תכנית התנדבות חדשה – נוער מלמד נוער צעיר מוזיקה.

למוזיקאים בעלי יכולות הדרכה ניתנת האפשרות להדריך נוער צעיר בשיעורים פרטניים אחת לשבוע. התכנית תלווה על ידי מנחה מקצועי.

לפרטים נוספים: איתי צפרוני 054-8080110

הכוכב השמיני הרצליה