התנדבות

תוכנית ניר

מענ"ה

הפרלמנט

רק שרים

צוות בקליינרים

מחוברות

צוות צילום וניו מדיה

איג"י

צוות מוזיקה

צוות בית הקפה

צוות שיווק והפקה

הכוכב השמיני הרצליה